Ilmastonmuutoksen torjunta maailman, Euroopan ja kansallisen tason tavoitteineen tuntuu helposti kaukaiselta ja irralliselta kuntalaisten arjesta. Monille kesäkuun kuntavaaleissa on — aivan oikein — kyse paikallisiksi rajatuista kysymyksistä, kuten kouluista, terveyskeskuksista, kulttuurista, elinvoimasta ja harrastusmahdollisuuksista. Niiden ohella meidän tulisi kuitenkin puhua myös ilmastotoimista, jotka ovat osa arkeamme pikemmin kuin huomaammekaan.

 

Liedossa leijonanosa kunnan päästöistä tulee tieliikenteestä, lämmityksestä ja maataloudesta. Niihin voimme paikallisesti vaikuttaa esimerkiksi parantamalla joukkoliikenneyhteyksiä ja pyörätieverkkoa, lisäämällä kestävästi tuotetun kaukolämmön tarjontaa ja edistämällä hiilensidontaa kunnan vuokraamilla pelloilla. Kunnat voivat vaikuttaa merkittävästi myös hankinnoillaan: ilmasto tulee huomioida kilpailutuksissa, kuten rakentamisen, ruokatarjonnan ja sähkösopimusten kohdalla.

 

Nämä toimet ovat välttämättömiä kunnan tavoitellessa hiilineutraaliutta, mutta ennen kaikkea investointi elinvoimaan ja elämänlaatuun: meillä ei ole varaa jättää niitä tekemättä, jos haluamme säilyä houkuttelevana niin yritysten kuin uusien asukkaiden näkökulmasta. Mahdollisuus toimia ympäristön kannalta kestävästi vaikuttaa jokaisen pitkäjänteisesti tulevaisuuttaan pohtivan yrityksen päätökseen paikkakunnan valinnassa. Toimiva joukkoliikenne, pyörälläkin saavutettavat palvelut ja kaukolämmön saatavuus puolestaan vaikuttavat vetovoimaan uutta kotia etsivillä.

 

Ilmastotoimet vaikuttavat usein positiivisesti myös terveyteen. Pyöräilyn ja kävelyn edellytysten parantamisen osalta hyöty on ilmeinen, mutta myös kasviperäisen ruoan osuuden lisääminen edistää niin päästöjä kuin terveyttäkin — tuotantoeläinten kärsimyksestä puhumattakaan. Vuosikymmenten investointi puhtaaseen sisäilmaan puurakenteisessa koulussa on myös hiilijalanjäljeltään kestävä, mihin Lieto lopulta viisaasti päätyikin uuden keskuskoulun kohdalla.

 

Unohdetaan siis ilmastotoimista puhuminen valtavana taloudellisena taakkana ja tervehditään ilolla uutta, terveempää ja toimivampaa tulevaisuuden kuntaa.