Miesten oikeuksista ja vastuunkannosta

Sanotaan, että koronakriisillä ei saisi politikoida. Kriisiaikana monet yhteiskunnan epäkohdat, kuten vammaisten syrjintä, muukalaisviha ja köyhyys kuitenkin korostuvat, ja päättäjien tehtävä on varmistaa ihmisoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen. Myös...

Korona ja kansainvälinen solidaarisuus

Tänään vietetään ensimmäistä kertaa YK:n julistamaa kansainvälistä omantunnon päivää (International Day of Conscience). Ihmisoikeusjulistuksen ensimmäisen pykälän mukaan meillä kaikilla on järki ja omatunto, ja meidän on toimittava toisiamme kohtaan veljeyden...

Kansanedustaja lain yläpuolella?

Poliisi ja valtakunnansyyttäjä kertoivat eilen päättäneensä suorittaa esitutkinnan kansanedustaja Juha Mäenpään puheista – neuvottelujen jälkeen. Pohdinta oli tarpeen erityisesti siksi, että Mäenpää esitti mm. turvapaikanhakijoita vieraslajeihin vertaavat puheensa...

YK:n vammaissopimus pakottaa asennemuutokseen

Yhteiskirjoitus Akatemiaprofessori ja ehdokaskollega Johannan Niemen kanssa Suomessa tuli vuonna 2016 voimaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Siinä vahvistetaan, että vammaisille kuuluvat kaikki samat oikeudet kuin muillekin. Tämä itsestään...